หากเราจะพูดถึงยานพาหนะ
ที่จะพาตัวเรา
เดินทางสู่โลกแห่งความทรงจำของเรานั้น
 
สำหรับตัวผม
ผมนึกถึงจักรยานเป็นอันดับแรก
 
 
 
 
เพราะยานพาหนะที่ว่านั้น
ต้องเคลื่อนที่ไม่เร็วนัก
 
เพราะเวลาเรานึกถึงความทรงจำของเรานั้น
เรามักค่อยๆนึก 
ค่อยๆรื้อฟื้น
กระแสแห่งความคิด
กระแสแห่งความจำ
ค่อยๆไหลไปหาความทรงจำนั้น
 
แต่ในขณะเดียวกัน
การเดินทางไปสู่โลกแห่งความทรงจำนั้น
บรรยากาศมันขุ่นมัวเหลือเกิน
เหมือนเราจะนึกถึงมันได้ทั้งหมด
แต่มันก็แค่ภาพจางๆ
ภาพมัวๆภาพหนึ่งเท่านั้น
 
 
 
 
แต่ไม่น่าเชื่อว่า
การที่เราเดินทางไปสู่โลกแห่งความทรงจำนั้น
มันมีผลกระทบต่อเราได้รุนแรงถึงขนาดนี้
 
เราหลงทางบนโลกแห่งความทรงจำ
หลงทางบนโลกที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ขุ่นมัว
ถึงแม้จะเป็นทางที่ไม่ซับซ้อน
และสำหรับบางคน
กลับหลงทางเป็นวัน
เป็นเดือน
เป็นปี
 
 
 
 
แล้วจะมียานพาหนะอันไหน
แบบไหน
ที่จะพาเราออกสู่โลกแห่งความทรงจำ
และพร้อมที่จะพาเราเดินทางสู่โลกใบเดิมที่เรายืนอยู่ตรงนี้
นั่งอยู่ตรงนี้
นอนอยู่ตรงนี้
มันคือ โลกแห่งความเป็นจริง
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile big smile

#3 By Siamese Kate on 2013-08-02 23:59

ทุกวันนี้ขี่จักรยานไปตลาด

#2 By ปิยะ99 on 2013-08-02 16:21

ตอนเด็กๆ จักรยานคือโลกทั้งใบของเรา
( Hot! Hot! )

#1 By Nirankas on 2013-08-01 17:53